Geplaatst op 9 juli 2020 door Yvon Taken

Brood om van te Delen 

Nieuwsbrief Juli 2020

Twee nieuwsbrieven een maand na elkaar, dat moet wel echt nieuws zijn! Dat is ook zo!

Het eerste nieuws is dat het House of Life gelukkig weer geopend is. Het heeft sinds deze week het officiële gezondheidscertificaat van het Ministerie van Tourisme ontvangen. Het geeft aan dat het House of Life voldoet aan alle nieuwe eisen en regels betreffende het voorkomen van de verspreiding van het corona virus die door het ministerie zijn opgesteld en waaraan hotels moeten voldoen om weer open te gaan om gasten te mogen ontvangen.

Het tweede nieuws is om te vertellen hoe succesvol en hartverwarmend De Week van Abydos 2020 in Nederland is geweest. Ondanks en misschien wel dankzij de corona crisis werd het een prachtige week waarin niet alleen het onderwijsproject met twee kinderen kon worden uitgebreid naar nu dus 32 kinderen, maar kwam ook vanuit het niets zo leek het wel, een heel nieuw project van de grond.

Lees hierbij ons verslag.

Wie het dorp Abydos echt van binnenuit kent weet dat er diverse families wonen die het zo moeilijk hebben dat zij het verdienen om extra te worden ondersteund. We zien dagelijks op TV hoe op dit moment de economische gevolgen van de corona pandemie landen wereldwijd treft. Het zijn altijd de families die het al moeilijk hadden die het eerst worden getroffen en de gevolgen ervan direct ondervinden. Zo ook in Abydos. In stilte wordt er geleden want er is schaamte. In stilte wordt gehoopt op hulp van de naaste omgeving in anonimiteit.

Het zijn veelal de families bestaande uit zieke ouders, weduwen en hun kinderen die niet terug kunnen vallen op de inkomsten van een echtgenoot. De armoede, de gezondheidsproblemen en de vaak langdurige zorgen om de eindjes aan elkaar te knopen is een voedingsbodem voor depressies met als gevolg dat niet zelden het gevoel ontstaat dat ze tweederangsburgers zijn geworden.

Als Foundation House of Life hebben we ons hierover de afgelopen twee weken intensief gebogen. Structurele oplossingen zijn niet direct voorhanden. Daar zijn lange termijn sociale hulpverleningsprojecten voor nodig. Wat wel kan is direct hulp bieden om in de eerste levensbehoefte te voorzien. Dat hebben we gedaan en het is bijna magisch hoe het allemaal is gegaan.

Dit is het resultaat.

“Brood om van te Delen”

We zijn een beetje stil. We zijn stil uit verwondering, uit bijna sprakeloosheid en we zijn stil vanuit een diep gevoel van dankbaarheid. Wat kortgeleden als een project dat bijna als een bliksemflits vanuit het niets maar vanuit een diepe drang dat dit moest worden gedaan, werd geboren, lijkt het een project te worden die geheel door jullie op handen wordt gedragen. Door jullie donaties en medewerking laat de teller zien dat de Foundation House of Life Abydos op dit moment al 12 families niet tot het einde van dit jaar, maar tot eind juni volgend jaar kan laten meedoen aan het project “Brood om van te Delen”!! Ongelofelijk wat mooi!

Voor wie het nog niet weet. Het project “Brood om van te Delen” is een project dat ervoor zorgt dat zeer arme families uit Abydos, veelal weduwen met hun kinderen en families met zieke ouders, voorzien worden van het meel waarmee het dagelijkse brood kan worden gebakken. Een zak meel van 50 kg kost rond de € 11, – of $ 12, –. Daarmee kunnen deze families twee weken lang hun brood van bakken. 

Wat nu gaande is laat zien dat we elkaar wereldwijd kunnen dragen. Dat we met elkaar kunnen bouwen aan een betere wereld. Denk niet: “ Armoede en tekorten, dat zal mij nooit overkomen!” Het kan je wel overkomen en het kan je zomaar overkomen! Het leven met haar omstandigheden kan genadeloos toeslaan! Als dan juist op die momenten wanneer je het echt niet meer weet er mensen zijn die je willen helpen dan is dat een zegen zonder schaamte want Delen van het Brood dat je hebt zorgt op een heel ander niveau voor een creatie kracht die zijn weerga niet kent! Een creatie kracht die komt vanuit ons allen!!

We zijn een beetje stil. We zijn stil uit verwondering, uit bijna sprakeloosheid en we zijn stil vanuit een diep gevoel van dankbaarheid dat we met ons allen werken aan “Brood om van te Delen”.

De Foundation House of Life Abydos draagt er zorg voor dat iedere graankorrel die wordt geoogst de juiste bodem vindt voor een beter leven. Iedere € 11, – zorgt ervoor dat een Egyptische familie in Abydos ruim twee weken lang “Brood heeft om van te Delen”.

St. Foundation House of Life IBAN: NL 94 Rabo 0111 3988 86 BIC: RABONL2U

Dank jullie wel Foundation House of Life Abydos.

Met deze prachtige actie sluiten wij deze extra nieuwsbrief af. De foundation blijft zich onvermoeibaar inzetten om er te zijn voor de arme inwoners van Abydos. Houd svp de website in de gaten. De komende tijd werken we aan onze Foundation House of Life donatie button op de website zodat doneren nog gemakkelijker wordt en publiceren we een overzicht van de projecten waar wij ons als foundation graag voor in willen zetten en waaraan de families uit Abydos die hulp behoeven aan deel kunnen nemen.

Geplaatst op 7 juni 2020 door Yvon Taken

Deelname op basis van vrije giften 

Corona crisis & De Week van Abydos Juni nieuwsbrief 2020

De Week van Abydos 2020,

We hadden ons er al bijna bij neergelegd dat er in 2020 in Nederland geen Week van Abydos plaats zou kunnen vinden. De afgelopen maanden zijn door de wereldwijde corona crisis zeer intens geweest. Het zijn maanden geweest waarin vele beslissingen moesten worden genomen. Het heeft ervoor gezorgd dat alle plannen nagenoeg voor dit jaar zijn bijgesteld. Ook Egypte zit sinds 19 maart in een lockdown. Voor het House of Life betekent het dat het tijdelijk gesloten is. De vele gecancelde verblijven hebben financiële gevolgen voor het House of Life maar ook gevolgen voor de mooie ontwikkeling waarin het House of Life zat. Alles is tot stilstand gekomen. Het voelt heel verdrietig. 

Voorzichtig worden nu de eerste hotels in de badplaatsen aan de Rode zee en het binnenland weer geopend. We hopen dat over twee weken het House of Life weer geopend kan worden. Het is nog onduidelijk wanneer Egypte ook weer buitenlandse toeristen toelaat en wanneer de Nederlandse overheid Egypte als veilig genoeg beschouwd om naar toe te reizen. 

Zoals overal op de wereld heeft de corona crisis gezorgd voor grote economische gevolgen. Het zijn veelal de armsten die het eerste worden geraakt en het eerste de gevolgen ervan ondervinden. Zo worden ook de arme families in Abydos geraakt. Meer dan ooit is de hulp van de Foundation House of Life gewenst om hulp te bieden waar het kan. We zijn blij en trots dat ons dat ook telkens weer lukt! Dat u als donateur ons trouw blijft met een maandelijkse, periodieke en of jaarlijkse bijdrage zodat wij ervoor zorgen dat wij dertig families uit Abydos kunnen helpen daar waar nodig is en wat in ons vermogen ligt. Wij zijn u als donateur daarvoor oprecht dankbaar! 

Naast het acitiviteitenprogramma die wij tijdens De Week van Abydos aanbieden en waaraan iedereen kan deelenemen, bieden wij als dank onze vaste donateurs op zaterdag 20 juni in de natuurtuin van Sjef en Yvon Taken Muldersweg 3 in Ruurlo een speciale en gratis donateursverwendag aan. Deze dag zal om 11:00 u beginnen met een welkom en koffie/thee en taart en wordt bijgepraat wat de foundation het afgelopen jaar heeft kunnen doen. 

Om 13:30 u. volgt er een interresante lezing verzorgd door Marianne en Wim Roskam over de Akaija. De Akaija is een sieraad en een healing tool. Ze is ook een harmonisator van energievelden. Het is bovendien gerelateerd aan een oeroud ontwerp dat de gehele Aarde omvat en is verankerd in krachtplaatsen en reusachtige stenen. Wim Roskam zal vertellen hoe hij tot de ontwikkeling van de Akaija is gekomen en hoe je het sieraad in kunt zetten. 

We vervolgen de dag met het maken van muziek. 

De dag zal eindigen om 18:00 met een gezamelijke maaltijd en een drankje om het vuur.

Ben je geen vaste donateur maar wil je wel bij deze dag aanwezig zijn dan ben je ook van harte welkom. Met jouw vrije gift na afloop hopen we dan tezamen met alle andere giften hulp te bieden aan de arme families in Abydos. 

Ben je al enthousiast geworden en wil je je opgeven, stuur ons dan een bericht. Wil je ons financieel helpen, ieder gift is welkom op het volgende bankrekening nummer: 

St. Foundation House of Life IBAN: NL 94 Rabo 0111 3988 86 BIC: RABONL2U 

Onze hartelijke dank….

Email: foundation@houseoflife.info

De Foundation House of Life Abydos heeft de ANBI Status. 

Wij nemen alle afspraken in acht die we als samenleving met elkaar hebben gemaakt inzake het corona virus. Om die reden kunnen wij niet meer dan dertig bezoekers ontvangen en is opgave noodzakelijk.

Wij hopen u van harte welkom te heten op één van de workshops en activiteiten en op de donateursverwendag.   

Uw gastvrouwen tijdens deze dag zullen zijn Annelies Bastian en Yvon Taken. 

Geplaatst op 8 december 2019 door Yvon Taken

Foundation House of Life, Zonder uw steun kunnen wij niet geven, blijft ons motto!  

December nieuwsbrief

Beste Hathor Heart Healing vrienden en vrienden van het House of life in Abydos Egypte, 

De laatste maand van het jaar 2019 is aangebroken. Het is bij uitstek de maand om terug te kijken. Wat heeft het jaar jou gebracht? Wat heeft het jaar 2019 Hathor Heart Healing en het House of Life gebracht?

Met dankbaarheid kunnen we zeggen dat het jaar 2019 een fijn en positief jaar is geweest. Een jaar waarin we weer verder hebben kunnen bouwen aan wat je misschien wel een droom kunt noemen: “The Dream of the Past’. Een plek waar ooit onze legendarische Omm Sety van droomde. Een plek die zij zo graag gecreëerd zag omdat zij het van belang vond dat de kennis van de oude Egyptenaren niet verloren zou gaan. Een droom die we hebben kunnen realiseren door jaren van hard werken, door volharding, door doorzettingsvermogen en door gefocust te blijven.

Met de prachtige Sety Tempel op de achtergrond is het House of Life een plek geworden waar je je even terug kunt wanen in de oude tijden van Egypte. Een plek waar je ziel echt tot rust kan komen. Waar je aandacht kunt schenken aan thema’s in jezelf die al zo lang liggen te wachten om gezien en gehoord te worden. Een plek waar je je persoonlijke verbintenis met het oude Egypte kunt onderzoeken, opnieuw kunt herstellen of kunt versterken. Het is een plek waar je je spiritueel kunt ontwikkelen om te werken met de healing kennis die de oude Egyptenaren voor ons achter hebben gelaten.

We zijn daarom dankbaar dat we met ons team dit jaar opnieuw diverse gasten tijdens de Hathor Healing Retraite en de opleiding Ancient Egyptian Healing hebben kunnen ondersteunen, hebben kunnen coachen en nog steeds coachen in hun individuele traject. Later in deze nieuwbrief zullen we op dit onderwerp terug komen.

House of Life Healing Conferentie 2019

De oude Egyptenaren ervoeren alles om hen heen als een eenheid. Abydos was voor hen – en is ook voor ons – nog steeds de Heilige Stad van het oude Egypte. Om die reden hebben we in maart j.l. gemeend de archeologische kennis van het oude Egypte, de betekenissen van de prachtige Egyptische kunstvormen, de diepere symbooltaal van deze kunstvormen en de oud Egyptische healing kennis samen te brengen in de vorm van de eerst georganiseerde House of Life Healing Conferentie. Wat kunnen we fijn terug kijken op dit prachtige evenement!! Heeft u het gemist? Hier kunt u nog weer even van een impressie genieten. Klik daarbij op deze link:

House of Life Healing Conference 2019

Foundation House of Life Abydos:

Voor de tiende keer dit jaar is de Foundation House of Life in staat geweest om het Abydos onderwijsproject te ondersteunen. Door een grote gift was de foundation dit jaar voor het eerst sinds jaren weer in staat om naast het Abydos onderwijsproject, ook de ontwikkeling van het Healing Centre House of Life te ondersteunen. Leest u verder.

Abydos onderwijsproject:

De economische situatie in Egypte is voor het arme deel van de bevolking nog nooit zo moeilijk geweest. Inflatie op inflatie hebben ervoor gezorgd dat de prijzen voor voedsel en andere eerste levensbehoeften omhoog zijn geschoten naar bijna onbetaalbare prijzen. Voor de arme bevolking is het een ware nachtmerrie aan het worden. Meer dan ooit is de financiële steun die wij aan deze arme families kunnen geven noodzakelijk. Daarom zijn wij blij dat de foundation in september weer een groep van dertig kinderen uit Abydos konden voorzien van het schooluniform, sportkleding, gewone kleding, schoeisel, rugzak en schrijfgerei zodat zij weer voor een schooljaar verzekerd zijn van goede kleding. Daarmee konden wij dertig arme families financieel ontlasten. Blijft u svp het Abydos Onderwijsproject steunen!

“Abydos the Great Healing Temple of Ancient Egypt” door Erica Rijnsburger en Horus van Abydos

Door een extra gift dit jaar was de Foundation House of Life in staat om vijftig boeken “Abydos the Great Healing Temple of Ancient Egypt” aan te schaffen voor de verkoop in het House of Life. Aangezien de inkoopsprijs weer naar de foundation teruggaat kan de foundation ervoor zorgen dat het boek in de toekomst beschikbaar blijft voor de verkoop in het House of Life.

Als klap op de vuurpijl lukte het ons dit jaar om als foundation de ANBI status toegekend te krijgen. Een mooier cadeau en opsteker voor ons werk van de afgelopen tien jaren konden we ons niet wensen!    

De Foundation House of Life kan daarom terugkijken op een fijn jaar! Het wil daarom iedereen die in 2019 een financiële bijdrage heeft gedaan of anderzijds heeft meegewerkt ontzettend bedanken! Zonder uw steun kunnen wij niet geven! Dit blijft ons motto!

Wat heeft het jaar 2020 voor ons in petto?

Het jaar 2020 zal voor het House of Life beginnen met natuurlijk alle individuele gasten en groepen te verwelkomen die privé of via Egyptische toeristen organisaties in het House of Life willen verblijven om in alle rust de Tempel van Sety, het Osirion, de Ramsess II Tempel, Shunet el Zebib, Khum El Sultan en de spectaculaire tombe van Senwosret III te bezoeken. Daarnaast zijn de White Monestry, de Red Monestry, het grootste beeld dat ooit voor een vrouw is gecreëerd, Merit Amun in Achmiem, het museum in Sohag, waar diverse artefacten die in Abydos zijn gevonden worden tentoongesteld en de Tempel van Hathor in Dendera, tempels en plekken die vanuit het House of Life gemakkelijk als dagtrips zijn te bezoeken.

Hathor Heart Healing Programma 2020

Voor Hathor Heart Healing betekent het dat het ook in 2020 in het House of Life zorg zal dragen voor mooie spirituele retraite en coachingsprogramma's van hoge kwaliteit. Daarnaast zal Hathor Heart Healing ook in Nederland een drietal workshopdagen verzorgen.   

Januari 2020:

Op zondag 12 januari vindt in Nederland de eerste workshopdag "In de voetsporen van de oude Egyptenaren, hoe zij heelden en onderwezen" plaats. Het is de eerste workshopdag in de serie van drie. De workshop dagen zijn bedoeld voor iedereen die interesse heeft in de healing kennis van de oude Egyptenaren en hoe je deze in kunt zetten voor jezelf. Het is ook een mooie workshop ter voorbereiding op een reis naar Egypte. Bezoek voor verdere informatie " In de voetsporen van de oude Egyptenaren, hoe zij heelden en onderwezen"     

Hathor Heart Healing programma's in het House of Life Egypte 

Februari 2020:

In Februari 2020 geven wij bijzondere aandacht aan het vieren van de energie van de priesteres. Daarvoor is een speciaal programma samengesteld dat voor iedereen toegankelijk is. De deelname kosten zijn zo laag mogelijk gehouden zodat we hopen dat het voor veel mensen financieel mogelijk is. Er zijn nog maar drie plekken beschikbaar. Je kunt dus nog deelnemen! Voor het hele programma klik op deze link. Je kunt het contact formulier gebruiken om je op te geven.

Egypt,Roots of the Goddess”

April 2020:

In April 2020 hopen wij onze tweede House of Life Healing Conferentie te organiseren. Na de zo succesvolle eerste healing conferentie kon deze tweede conferentie niet uitblijven. Het programma is uniek te noemen. Naast de presentaties in de ochtenden en de excursies in de namiddag bieden we dit keer maar liefs drie healing cursussen aan op het gebied van energiewerk d.m.v. aanraking, adem en stem. De cursussen worden zodanig aangeboden dat je er zelf verder mee aan de slag kunt. Het gehele programma kunt u hier bekijken:

Programma House of Life Healing Conference 2020

Wilt u zich inschrijven klik dan op deze link:

Inschrijfformulier House of Life Healing Conference 2020

Juli & Oktober 2020

In Juli en Oktober bent u in de gelegenheid om deel te nemen aan de drieweekse intensieve Hathor Healing Retraite en de opleiding Ancient Egyptian Healing. Graag willen wij u daarover informeren.

Zoals jullie weten werken Horus van Abydos en ik Yvon/Aset, al vanaf 2009 samen en hebben wij in deze afgelopen elf jaar een bijna bovenmenselijke prestatie geleverd, namelijk de opbouw van het materiële en immateriële House of Life in Abydos.

Als onze liefde voor het House of Life en voor het Healing werk waarvoor het House of Life is gebouwd, niet zo groot en niet zo diep waren geweest, dan zouden we dit nooit hebben kunnen volhouden en waren we niet in staat geweest om zoveel moeilijkheden en zorgen het hoofd te bieden.

Zouden onze beiden families niet in staat zijn geweest om ons zo te blijven steunen.

Zouden wij ook niet in staat zijn geweest om al die jaren letterlijk belangeloos ons healing werk voor onze gasten te doen.

Nu na elf jaar zijn wij op het punt aangekomen dat we ons realizeren dat wij ook voor ons zelf mogen gaan zorgen. Mede door de enorme inflatie en prijsverhogingen in Egypte hebben wij besloten de deelnamekosten voor de zo intensieve begeleiding, de coaching en de nazorg die in de Hathor Healing Retraite en de opleiding Ancient Egyptian Healing besloten liggen, aan te passen.  

Wij hopen dat u begrip hebt voor de verhoging van de deelname kosten. Wij hopen dat u begrijpt dat het begeleiden van onze gasten en het verrichten van healing werk intensief en intens is, soms zwaar en voor ons ook niet zonder gevaar is!

Wij weten dat de programma’s en het gezamenlijke healing werk dat Horus van Abydos en ik Aset, samen met ons team in het House of Life aanbieden uniek is en een grote kwaliteit in zich meedraagt.

Deelnemen aan de Hathor Healing Retraite is jezelf ten diepste een groot geschenk aanbieden die vele malen dieper gaat dan welk materieel cadeau dan ook.

Het besluit om aan het traject van de healingopleiding Ancient Egyptian Healing I – II – III deel te nemen betekent dat jouw spirituele healing kwaliteiten en je leven op het juiste spoor worden gezet. Daarin zullen vele zielenkwaliteiten en lagen in jezelf duidelijkheid verschaffen over jouw leven en zal het zich in grote authenticiteit en kracht ontwikkelen.

Horus van Abydos en ik, Aset, tezamen met ons House of Life team houden van ons werk. We kijken naar je uit als Abydos jouw ziel roept. We heten je welkom als je een plek zoekt voor je eigen spirituele ontwikkeling en voor je lichamelijk en geestelijk welzijn maar bovenal is het House of Life een plek waar wij iedereen van harte welkom heten.  

Heeft u vragen of suggesties? Schroom niet om ze te stellen.

In liefde verbonden, Horus van Abydos en Yvon/Aset.

Meer nieuws

Abydos the great Healing Temple of ancient Egypt
We zijn blij dat we eindelijk het boek ‘Abydos the Great Healing Temple of ancient Egypt’ aan u kunnen introduceren.... Lees meer

Welkom op de geheel vernieuwde Hathor Heart Healing website
En dan is er zo maar een geheel vernieuwde Hathor Heart Healing website omdat de oude website het twee week geleden plots... Lees meer

Nieuwsbrief | Archief

stuur een bericht
Naam
Email
Onderwerp
© 2020 Hathor Healing B.V.
website gemaakt door simonchristiaanse.com