Regenboogbruggen tussen Nederland & Egypte 

Foundation House of Life Abydos

De Foundation House of Life Abydos is in 2010 in Nederland opgericht met als doel sociaal culturele projecten in het dorp Abydos te realiseren. Daarmee ondersteunt zij in actieve zin het Hotel Healing centre House of Life in haar doelstelling om voor het dorp Abydos van betekenis te willen zijn.

Sinds 2010 heeft de foundation het onderwijsproject onder haar hoede en heeft het diverse persoonlijke hulpverleningsprojecten ten bate van de inwoners van Abydos gefinancierd. In 2013 is door toedoen van de foundation de kleuterschool van Abydos gerealiseerd en biedt waar mogelijk ondersteuning. 

Ondersteuning van dertig kinderen  

Het foundation Onderwijsproject

Het Foundation House of Life onderwijsproject bestaat uit de ondersteuning van 32 kinderen uit arme families in de jaarlijkse onderwijskosten en alles wat zij nodig hebben gedurende het schooljaar; schooluniform, sportkleding, vrije tijdskleding, schoeisel, rugzak en leermateriaal.

economische crisis als gevolg van de corona pandemie

"Brood om van te Delen" 

Wereldwijd heeft de corona pandemie toegeslagen, zo ook in Egypte. De economische gevolgen van de lockdowns zijn in korte tijd overal voelbaar geworden. Het zijn altijd de groepen mensen die het al moeilijk hadden die het eerst de gevolgen van een economische crisis aan den lijve ondervinden. Dit geldt ook voor de Egyptische samenleving. 

" Brood om van te Delen" is een project dat door de Foundation House of Life in juli 2020 is gestart. Met dit project worden nu al twaalf families in het dorp Abydos, het zijn de weduwen met hun kinderen en de zieke dorpelingen, voorzien van het meel waar zij de typische Egyptische broden van kunnen bakken. Op deze manier hoopt de foundation ervoor te zorgen dat deze Egyptische families in Abydos in ieder geval geen honger hoeven te lijden. Een zak meel van 50 kg kost rond de € 11, - We zijn blij met iedere donatie om daarmee zoveel mogelijk  zakken meel van te kopen zodat er genoeg " Brood is om van te Delen".    

Muziek & Dans en Theater 

Toekomstplannen 

Muziek – Dans en Theater zijn prachtige en Universele mediums en worden over de hele wereld ingezet om de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen te stimuleren en te ondersteunen. Het geeft kinderen de kans om goede en nieuwe ervaringen over zichzelf en met elkaar op te doen. 

Daarom hoopt de Foundation om er in de toekomst ook te zijn voor de kinderen van Abydos en is zij voornemens om in het House of Life zelf voor de kansarme kinderen van Abydos – De Kinderweek van Abydos te organiseren met daarin muziek – dans en theater workshops.

Werken aan een betere toekomst voor de inwoners van Abydos begint met het investeren in onderwijs en ontwikkelingsmogelijkheden. De Foundation House of Life hoopt om in de toekomst een bibliotheek annex mediatheek en muzieklesruimte in het dorp Abydos te creëren.

Wereldwijde verbroedering en hoop op een betere toekomst  

Hoop op een betere toekomst 

Zo bouwen we wereldwijd aan verbroedering en ontwikkeling en hoop op een betere toekomst voor iedereen. Doet u mee? Wij zijn blij met iedere gift! U steunt de foundation ook door de aankoop van onze pennen, tassen, kalenders, meditatie- en notitieboeken en onze ansichtkaarten. Hartelijk dank daarvoor!

Deelname op basis van een vrije gift 

Sinds haar oprichting in 2010 organiseert de Foundation House of Life jaarlijks een activiteitenweek in de natuurtuin van Sjef en Yvon Taken in het Gelderse Ruurlo. Dit jaar zal De week van Abydos gehouden worden van maandag 15 juni t/m zondag 21 juni 2020. Deelname aan de acitiviteiten is op basis van vrije giften. Ben je nieuwsgierig geworden en wil je deelnemen bekijk dan het programma.

Programma De Week van Abydos 2020

ANBI status 

Uw giften zijn meer dan welkom! 

Uw giften zijn welkom op Rabobank rekeningnummer: 

IBAN: NL94 RABO 0111398886 – BIC: RABONL2U 

t.a.v. Stichting Foundation House of Life Abydos

De Foundation House of Life heeft de ANBI status. 

Foundation House of Life projecten 

Overzicht van de projecten die sinds 2010.

2010

De eerste 25 kinderen worden opgenomen in het onderwijsproject. Deze groep groeit gaandeweg uit tot een groep van 40 kinderen.

2010

De foundation helpt twee inwoners bij het opstarten van een klein winkeltje.

2011

De foundation is in staat een Tuk tuk te kopen waarmee vier families een inkomen kunnen verwerven.

2012

* De foundation helpt opnieuw een inwoner bij het opstarten van een klein winkeltje.

* In de zomer help de foundation twee families die door brand hun huis zijn kwijtgeraakt.

* In de winter helpt de foundation vier families die ook door brand hun huis zijn kwijt bij de aanschaf van voldoende dekens.

* Het betaald de kosten voor medische behandelingen van twee families.

2012

Door het opstarten van een extra actie is de foundation in staat om de bouw van de kleuterschool van Abydos te voltooien.

2013 – 2020

De foundation ondersteunt nog steeds het onderwijsproject. Wel is het zo dat de foundation zich genoodzaakt ziet om de groep terug te brengen naar 30 kinderen.

2019

Door een extra gift is de foundation in staat 50 exemplaren van het boek "Abydos the Great Healing Temple of Ancient Egypt", geschreven door Erica van Rijnsburger en Horus van Abydos aan te kopen voor de verkoop. Ook worden er een aantal andere boeken aangekocht voor de verkoop. De inkoopsprijs van de boeken gaat steeds weer terug naar de foundtion zodat met dit bedrag telkens nieuwe boeken kunnen worden aangekocht. Voor het Healing Centre House of Life worden eenmalig  meditatie matjes aangeschaft.

2020 – 2021

De foundation is in staat 2 kinderen meer op te nemen in het onderwijsproject. De groep bestaat nu uit 32 kinderen.

“Brood om van te Delen”

Door de Corona crisis die ook de Egyptische economie en samenleving volop treft is in Abydos extra voedsel ondersteuning nodig voor met name de gezinnen die bestaan uit weduwen en hun kinderen en zieke dorpsgenoten. De foundation werkt er op dit moment hard aan om twaalf weduwen en hun kinderen en zieken het komende jaar te ondersteunen in het voorzien van het meel waarmee zij het brood voor hun gezinnen kunnen bakken. Wij zijn blij met elke zak meel van 50 kg die wij voor hen kunnen kopen. Een zak meel kost rond de € 11, – Daarmee kunnen de families twee weken lang het brood van bakken. 

Onafhankelijke en idealistische organisatie 

Foundation House of Life Abydos  

De Stichting Foundation House of Life Abydos is een onafhankelijke organisatie en staat in Nederland geregistreerd als idealistische organisatie bij de Kamer van Koophandel (KvK) KvK-nummer: 09219251 - RSIN of Fiscale code: 8221.73.608

Het dagelijks bestuur bestaat uit Y.M.J. Taken - Alofs: Voorzitster - A. Bastian: Secretaris - M. Droop: penningmeester - Mr. M. El Khader - Mr. M. A. Motagally: bestuursleden. 

Het bestuur van Stichting House of Life voert haar werk op vrijwillige basis uit en ontvangt geen salaris of compensatie voor verrichte werkzaamheden.

Het boekjaar loopt van augustus tot augustus. Door op de volgende link te klikken komt u bij het:

Financieel verslag augustus 2019 tot augustus 2020

stuur een bericht
Naam
Email
Onderwerp
© 2020 Hathor Healing B.V.
website gemaakt door simonchristiaanse.com